© 2017 Danmarks civile Hundeførerforening

DcH Bladet

DcH Bladet udkommer 6 gange årligt til alle medlemmer af DcH. Bladet udkommer midt i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline er d. 5. i månederne januar, marts, maj, juli, september og november.

DcH Bladet indeholder informationer, reportager fra bl.a. DcH’s konkurrencer, oplysende artikler, debat m.m.

Alle kan abonnere på DcH Bladet til en pris af kr. 250,- for 6 numre.
Abonnement tegnes ved henvendelse til DcH’s sekretariat på tlf. 2115 6610 eller ved indbetaling af beløbet på bankkonto 7590 1776478, mærket “Abonnement”.

DcH Bladet nr. 4 2016 er ikke blevet udgivet.

Redaktionen

Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaser Normal teaserNormal teaserNormal teaser

Normal teaserNormal teaserNormal teaserNormal teaserNormal teaserNormal teaserNormal teaserNormal teaserNormal teaserNormal teaserNormal teaserDcH Bladet 1 - 2010DcH Bladet 6 - 2009DcH Bladet 5 - 2009DcH Bladet 4 - 2009DcH Bladet 3 - 2009DcH Bladet 2 - 2009DcH Bladet 1 - 2009