© 2017 Danmarks civile Hundeførerforening

Kontakt DcH

DcH Landsforeningen er det styrende organ i DcH.

Landsforeningen varetager bl.a. uddannelsen af Kredsinstruktører, Hundekonsulenter og Eftersøgere. DcH fastlægger de overordnede retningslinier for uddannelsen af Trænere.

Endvidere udgives DcH Bladet medlemsbladet. Medlemsbladet kan hentes i lokalforeningen.

Alle der træner hund i en lokalforening i DcH, registreres som medlem i landsforeningen.

Du kan henvende dig til DcH via foreningens sekretariat eller et udvalg:

 

Sekretariatet
Har ferielukket fra 8. til om med 23. juli

Al henvendelse kan ske på kreds2 nobody@example.comdch-danmark.dk