© 2018 Danmarks civile Hundeførerforening

Kontakt DcH

DcH Landsforeningen er det styrende organ i DcH.

Landsforeningen varetager bl.a. uddannelsen af Kredsinstruktører, Hundekonsulenter og Eftersøgere. DcH fastlægger de overordnede retningslinier for uddannelsen af Trænere.

Endvidere udgives DcH Bladet medlemsbladet. Medlemsbladet kan hentes i lokalforeningen.

Alle der træner hund i en lokalforening i DcH, registreres som medlem i landsforeningen.

Du kan henvende dig til DcH via foreningens sekretariat eller et udvalg:

 

Sekretariatet
21156610

eller sekretariatet@dch-danmark.dk