© 2018 Danmarks civile Hundeførerforening

Landsmøde 2018

Lørdag den 17. marts 2018

Madbestilling til landsmødet 2018

1 90 18 Indkaldelse til ordinært landsmøde den 17. marts 2018

2 91 18 Dagsorden til ordinært Landsmøde 2018

3 64 18 Samlede beretninger 2017

4 76 18 årsrapport 2017

5 77 18 revisionsprotokol 2017 DcH

6 48a 18 Intern revision

7 79 18 årsrapport 2017 initiativfonden

8 81 18 revisionsprotokollat initiativfonden

9 78 18 årsrapport 2017 jub. fond

10 80 18 revisionsprotokollat jub.fond

11 255 17 Visioner og målsætninger 2018-2022

12 35 18 Vedtægter for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

13 36 18 Vedtægter for kredse under landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

14 37 18 Vedtægter for lokalforeninger tilsluttet landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

15 89 18 Forslag til grundorienteringer DcH 2018

16 414 17 Forslag om initiativfondens genoprettelse DcH Galten Poul Rohde Nielsen til Landsmødet 2018

17 71 18 Forslag ang. Initiativfonden 2018 DcH Lindholm Peder Søndergaard

18 72 18 Forslag om grigivelse af initiativfondens midler DcH Højme Henrik N. Bøgelund

19 82 18 Forslag til kontingent til landsforeningen for 2019

20 69a 18 Personvalg Liste A 2018 kandidater

20a Stella Egholm Jensen

20b Linda lundh

20c Dorthe Ellegaard

20d Morten Jensen

Agilityudvalg Beretning 2017 (238.5 KiB)

Brugshundeudvalg Beretning 2017 (194.3 KiB)

Dommerudvalg Beretning 2017 (329.2 KiB)

Eftersøgningsudvalg Beretning 2017 (227.1 KiB)

Konkurrenceudvalg Beretning2017 (187.0 KiB)

Konsulentudvalg Beretning2017 (391.4 KiB)

Landsformandens Beretning 2017 (241.2 KiB)

Nordiskudvalg Beretning 2017 (237.4 KiB)

Ordensudvalg Beretning 2017 (194.1 KiB)

Rallyudvalg Beretning 2017 (200.6 KiB)

Redaktion Beretning 2017 (235.6 KiB)

Uddannelsesudvalg Beretning 2017 (237.5 KiB)

64 18 Samlede Beretninger 2017 (1.0 MiB, 22 downloads)

Google Maps