© 2017 Danmarks civile Hundeførerforening

DcH’s Kursusprogram

Oversigt over kurser:

Oversigt over kurser, der udbydes af DcHs Uddannelsesudvalg kan ses her:

Kurser 2017

Oplysning om kurser, der udbydes af øvrige fagudvalg, kan fås ved henvendelse til de respektive udvalg.

Kursusbeskrivelser kan ses på www.dch-tilmeld.dk under punktet “Uddannelse”.

Tilmelding:

Tilmeldingen sker for kredsinstruktørers vedkommende gennem www.dch-tilmeld.dk. Bemærk datoerne for sidste tilmelding. Der er begrænset mulighed for eftertilmelding – kontakt uddannelsesudvalget.

Ved evt. overtegning på kurserne vil der ske en prioriteret udvælgelse, hvor det er Uddannelsesudvalget, der gennem lodtrækning foretager en ligelig fordeling mellem kredsene.

Tilmelding af deltagere, der ikke er kredsinstruktører, skal ske gennem lokalforeningens formand. Husk at opgive lokalforeningens kasserers mailadresse ved tilmelding af betalende kursister, så opkrævningen kan sendes elektronisk.

Hundekonsulenter og ungdomskonsulenter kan deltage i relevante kurser efter indstilling fra deres udvalg. Tilmelding sker gennem udvalgets formand. Det relevante udvalg betaler for forplejning og kørsel.

Afbud skal ske senest en uge før kursets afvikling. Ved senere afbud sendes regning til pågældende kreds eller lokalforening.

Trænere skal medbringe sin blå/grønne kursusbog som dokumentation for, at vedkommende har gennemgået Kredsens Trænergrunduddannelse.

Da det koster ekstra på kursusstederne at have hund med, koster det 150 kr. for at medbringe hund. Skal der bruges hund på kurset, koster det selvfølgelig ikke ekstra.

Udgifterne til kørsel og ophold på kursussteder er steget meget, så det kan forekomme, at der er indkvartering på dobbeltværelser.