UDDANNELSESUDVALGET


Uddannelsesudvalget består af 4 personer. Udvalgsformanden er valgt direkte af DcH's landsmøde, mens de øvrige medlemmer er udpeget af udvalgsformanden i samråd med Hovedbestyrelsen.

Uddannelsesudvalgets formål er at sikre, at uddannelse af lokalforenings- og kredsinstruktører i DcH følger den nyeste viden om hundens udvikling og adfærd og om indlæringsprincipper.

Udvalgets arbejdsopgaver består i at udarbejde retningslinjer for og arrangere uddannelse og efteruddannelse af kredsinstruktører samt udarbejde retningslinjer for uddannelse af lokalforeningernes instruktører.

I DcH ønsker vi, at medlemmerne i lokalforeningerne undervises af veluddannede og engagerede instruktører. I DcH stiller vi derfor krav om uddannelse og efteruddannelse på alle niveauer. Vil du være instruktør i en af DcH's lokalforeninger, skal du derfor gennemgå DcH instruktørgrunduddannelse.

Det er den enkelte lokalforening, der er ansvarlig for udvælgelse og indstilling af instruktøraspiranter til uddannelsen. Du skal derfor først og fremmest være medlem af en af DcH's lokalforeninger. Derudover skal du have den fornødne praktiske erfaring med hundearbejde, et grundlæggende kendskab til DcH’s træningstilbud og konkurrenceprogrammer og du skal være i stand til at lytte til og tale med andre. Ønsker du at høre med om hvordan du kan blive instruktør i DcH, kan du kontakte din lokalforeningsbestyrelse.

Det er DcH's kredsinstruktører, som underviser på DcH's instruktørgrunduddannelse. Udover kurser på grunduddannelsen, afholder kredsinstruktørerne også gerne efteruddannelseskurser på kredsplan eller i de enkelte lokalforeninger.  
Uddannelsesudvalget  
Referater og nyheder  https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=146
Dokumenter  https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=122
Kredsinstruktører  https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=133
Instruktørinteresser  https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=132
Orienteringer  https://online.flowpaper.com/79030752/DcHHndbogen20204/#page=92
   
   
   
   
   
 

Nyheder

Sponsorer