EFTERSØGNINGSUDVALGET
 
Ring til eftersøgningstjenestens vagttelefon på 71 10 40 69 
 
Udvalgets formål er at udvide kendskabet til og brugen af DcH's Eftersøgningstjeneste i Danmark
Udvalget er ansvarlig for, at eftersøgerne har de rette kompetencer og lever op til DcH's etiske regelsæt.
 
Udvalget skal have følgende kompetencer:
- Faglig kompetence indenfor området
- Økonomisk forståelse og ansvarlighed
- Samarbejdsevner både internt og eksternt
- Være i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt
Udvalgets opgaver:
- Udføre den daglige ledelse og passe vagttelefonen
- Udarbejde en kvartalsopgørelse for eftersøgninger
- Opdatere eftersøgerlisten, som sendes til sekretariatet og sponsorer
- Repræsentere DcH overfor eksterne relationer
- Afholde grund- og efteruddannelse for eftersøgere
- Kommunikere om eftersøgningstjenesten både internt og eksternt
- Skabe synklighed om eftersøgningstjenesten
- Udarbejde og overholde budget og handlingsplaner
- Have kontakt til hovedbestyrelsens kontaktperson 
 
Udvalgets formand vælges på landsmødet for to år ad gangen. Herudover  består udvalget af 2-5 medlemmer. Formanden er i samarbejde med hovedsbestyrelsen ansvarlig for udvælgelses af de øvrige medlemmer i udvalget. Udvalget konstituerer sig med økonomiansvarlig og sekretær og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig. Udvalget skriver referater af møder, og disse referater sendes til forretningsføreren m.fl. senest 21 dage efter et afholdt møde. Udvalgets formand udfærdiger en skriftlig årsberetning, der sendes til forretningsføreren senest 1. januar. Beretningen kan suppleres med en mundtlig beretning på landsmødet. Formanden deltager på landsmøde, fællesmøde og formandsmøde. Udvalgsmedlemmer deltager på landsmødet og fællesmødet.
 
Eftersøgningskorpset:
Hvad kræver det for at blive medlem af eftersøgningskorpset?
1. Eftersøgeren skal være medlem af DcH
2. Eftersøgeren skal indstilles af lokalforeningens bestyrelse
3. Lokalforeningen har ansvaret for at eftersøgeren har den fornødne erfaring i eftersøgningsarbejde
4. Lokalforening har ansvaret for at eftersøgeren bliver slettet som eftersøger når man ikke mere står til rådighed. 
 
Altså, der er ingen krav til at hunden skal være i en bestemt DcH konkurrenceklasse, blot skal lokalforeningen stå inde for at hunden evner at løse en søgeopgave målbevidst og uden at skade den fundne genstand. Det vil sige at det ikke er afgørende hvilken DcH-klasse hunden er kvalificeret i for det kræver fx ikke en perfekt lydighed for at hunden kan bruge næsen. 
 
 
Eftersøgningsudvalget  
Referater og Nyheder  https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=80
Dokumenter  https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=103
Orienteringer  https://online.flowpaper.com/79030752/DcHHndbogen20204/#page=168
   
   
   
   
   
   
   

Nyheder

Sponsorer